0
SHARES


VIEWSwiko View2

ຂະຫນາດ: 154.5 × 72 × 8.3 ມິລິເມັດ
ນ້ຳຫນັກ 153 ກະລ້າມ

wiko View2


* Catalog information is release [ ໂປດອ່ານ ]
- Preliminary information -

Wiko

NETWORK
ຂໍ້ມູນຕົວເຄື່ອງ


wiko View2
 

ລະບົບປະຕິບັດການ (OS, CPU)
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່
ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ
ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ (Messaging)

ຟັ່ງຊັ້ນມັດຕິມິເດຍ

ການໂທແລະຟັ່ງຊັ້ນພື້ນຖານ
ແບດເຕີຣີ້

ໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນອື່ນໆ : Wiko View2 - วีโก View2