เลือกตามยี่ห้อ:
ตัวเลือก
i-mobile (ไอโมบาย)

จำหน่ายทั้งหมด 51 เครื่อง1
รุ่น
ราคาเปิดตัว
ราคากลาง
Lazada
ShopAt7
iTrueMart
Cdiscount
Topvalue
Central
สั่งซื้อออนไลน์
Hitz 240
Hitz 240
22902,290 บาท 1590 1,590 บาท 1431488627
Hitz 15TV
Hitz 15TV
12901,290 บาท 1290 1,290 บาท 1431488579
Hitz 17
Hitz 17
990990 บาท 990 990 บาท 1431488589
Hitz 20 3G
Hitz 20 3G
990990 บาท 990 990 บาท 1431488606
Hitz 21 3G
Hitz 21 3G
10901,090 บาท 1090 1,090 บาท 1437383797
i-STYLE 2.3A
i-STYLE 2.3A
22902,290 บาท 2290 2,290 บาท 1431488706
i-style 2.6
i-style 2.6
25902,590 บาท 2590 2,590 บาท 1431488724
i-style 2.8
i-style 2.8
15901,590 บาท 1590 1,590 บาท 1790.001,790 1431488735

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

i-STYLE 210
i-STYLE 210
29902,990 บาท 2990 2,990 บาท 1431488754
i-STYLE 212
i-STYLE 212
16901,690 บาท 1690 1,690 บาท 1431488773
i-style 215
i-style 215
25002,500 บาท 2500 2,500 บาท 1437383983
i-style 217
i-style 217
19901,990 บาท 1990 1,990 บาท 1431489377
i-STYLE 218
i-STYLE 218
24902,490 บาท 2490 2,490 บาท 1431489391
i-STYLE 7.1
i-STYLE 7.1
39903,990 บาท 3990 3,990 บาท 1431489420
i-STYLE 7.3
i-STYLE 7.3
39903,990 บาท 3990 3,990 บาท 1431489433
i-STYLE 7.5
i-STYLE 7.5
39903,990 บาท 3990 3,990 บาท 1431489440
i-STYLE 7.7 DTV
i-STYLE 7.7 DTV
37903,790 บาท 2990 2,990 บาท 2600.002,600 1431489471

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

i-STYLE 7.8 DTV
i-STYLE 7.8 DTV
44904,490 บาท 3990 3,990 บาท 1431489483
i-STYLE 710
i-STYLE 710
39903,990 บาท 3990 3,990 บาท 1431489513
i-STYLE 8.3 DTV
i-STYLE 8.3 DTV
49904,990 บาท 4990 4,990 บาท 3890.003,890 1431489534

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

i-STYLE 8.5
i-STYLE 8.5
32903,290 บาท 3290 3,290 บาท 1431489552
i-style 8.6 DTV
i-style 8.6 DTV
39903,990 บาท 3990 3,990 บาท 1437383906
IQ 1.2
IQ 1.2
44904,490 บาท 4490 4,490 บาท 2800.002,800 1431489585

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ 1.3 DTV
IQ 1.3 DTV
49904,990 บาท 3990 3,990 บาท 2890.002,890 1431489619

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ 1.5 DTV
IQ 1.5 DTV
49904,990 บาท 4090 4,090 บาท 1431489655
IQ 5.5
IQ 5.5
57905,790 บาท 5790 5,790 บาท 1431489685
IQ 5.8 DTV
IQ 5.8 DTV
59905,990 บาท 4990 4,990 บาท 4490.004,490 1431489743

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ 5.9 DTV
IQ 5.9 DTV
54905,490 บาท 5490 5,490 บาท 4990.004,990 1431489776

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ 515 DTV
IQ 515 DTV
52905,290 บาท 5290 5,290 บาท 1431489793
IQ 6.3
IQ 6.3
74907,490 บาท 7490 7,490 บาท 1431489831
IQ 6.8 DTV
IQ 6.8 DTV
79907,990 บาท 7990 7,990 บาท 7790.007,790 1431489853

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ 6.9 DTV
IQ 6.9 DTV
62906,290 บาท 6290 6,290 บาท 1431489883
IQ 9.2
IQ 9.2
89908,990 บาท 8990 8,990 บาท 1431489902
IQ BIG
IQ BIG
59905,990 บาท 5990 5,990 บาท 1431399594
IQ BIG2
IQ BIG2
49904,990 บาท 4990 4,990 บาท 1435654379
IQ X Bliz
IQ X Bliz
1150011,500 บาท 8900 8,900 บาท 7100.007,100 1431490006

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ X KEN
IQ X KEN
1690016,900 บาท 16900 16,900 บาท 1431490022
IQ X LUCUS
IQ X LUCUS
65906,590 บาท 6590 6,590 บาท 6200.006,200 1431490040

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ X OCCO
IQ X OCCO
99009,900 บาท 9900 9,900 บาท 1431490063
IQ X Octo
IQ X Octo
1250012,500 บาท 12500 12,500 บาท 1431490073
IQ X OKU
IQ X OKU
1250012,500 บาท 12500 12,500 บาท 1431490094
IQX OZZY
IQX OZZY
99909,990 บาท 9900 9,900 บาท 9150.009,150 1431490110

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ X PRO 2
IQ X PRO 2
99009,900 บาท 9900 9,900 บาท 1437383433
IQ X SLIM
IQ X SLIM
74907,490 บาท 7490 7,490 บาท 1431490130
IQ X Slim 2
IQ X Slim 2
62906,290 บาท 5990 5,990 บาท 4300.004,300 1431490135

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQX WIZ
IQX WIZ
79907,990 บาท 7900 7,900 บาท 7690.007,690 1431490161

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ X zeen
IQ X zeen
59905,990 บาท 5990 5,990 บาท 5690.005,690 1431490178

สั่งซื้อออนไลน์
buy now

IQ X PRO
IQ X PRO
65906,590 บาท 6590 6,590 บาท 1430970395
IQ Z
IQ Z
69006,900 บาท 6900 6,900 บาท 1435653932
IQ 6.2
IQ 6.2
87908,790 บาท 7900 7,900 บาท 1431489812
ZAA 8 WiFi
ZAA 8 WiFi
18901,890 บาท 1890 1,890 บาท 1431490223