สมาร์ทวอทช์ยี่ห้อมายโครนอซ มีจำนวน 17 รุ่น

การแสดงผล :

MYKRONOZK ZeNeo Plus

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก พฤษภาคม 64 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 220 mAh นานสุด 4 วัน

MYKRONOZK ZeRound3 Lite

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก ธันวาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 64 MB
 • แบตเตอรี่ 260 mAh นานสุด 3 วัน

MYKRONOZK ZeTrack

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก กันยายน 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 90 mAh นานสุด 5 วัน

MYKRONOZK ZeRound3

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก กรกฏาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 64 MB
 • แบตเตอรี่ 350 mAh นานสุด 5 วัน

MYKRONOZK ZeNeo

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก กรกฏาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 220 mAh นานสุด 4 วัน

MYKRONOZK ZeSport 2

7,990 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Proprietary OS
 • หน่วยความจำ ความจุ 4 MB
 • แบตเตอรี่ 460 mAh นานสุด 4 วัน

MYKRONOZK ZeSport

9,990 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก กันยายน 61 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 350 mAh นานสุด 3 วัน

MYKRONOZK ZeRound 2 HR

5,490 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก มีนาคม 61 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 64 MB
 • แบตเตอรี่ 260 mAh นานสุด 3 วัน

MYKRONOZK ZeFit 4

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก ธันวาคม 60 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 80 mAh นานสุด 5 วัน

MYKRONOZK ZeFit 4 HR

2,690 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก ธันวาคม 60 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Tizen-based wearable
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 80 mAh นานสุด 5 วัน

MYKRONOZK ZeFit 3

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก กันยายน 60 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 80 mAh นานสุด 5 วัน

MYKRONOZK ZeFit 3 HR

3,900 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก สิงหาคม 60 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 100 mAh นานสุด 5 วัน

MYKRONOZK ZeTime

8,990 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 60 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Proprietary OS
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 200 mAh นานสุด 3 วัน

MYKRONOZK ZeCircle 2

2,690 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 60 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 64 MB
 • แบตเตอรี่ 70 mAh นานสุด 5 วัน

MYKRONOZK ZeFit 2 Pulse

4,990 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก มีนาคม 59 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 200 mAh นานสุด 5 วัน

MYKRONOZK ZeWatch 3

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก มกราคม 59 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 200 mAh นานสุด 3 วัน

MYKRONOZK ZeCircle

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก กรกฏาคม 58 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 55 mAh นานสุด 5 วัน

ข่าวสมาร์ทวอทช์

รีวิวสมาร์ทวอทช์ล่าสุด

5 อันดับ รีวิวสมาร์ทวอทช์

5 อันดับ วางจำหน่ายล่าสุด

10 อันดับ สมาร์ทวอทช์เข้าชมสูงสุด ย้อนหลัง 16 สัปดาห์