แบรนด์แนะนำ
ดูทั้งหมด

มือถือเปิดตัวล่าสุด

2023
2022
2013
2012
2010
2009

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2023

inovo I-55 Meta
6,990 บาท
6.5"
inovo I-409 A15
5,990 บาท
5.5"
inovo I-618 App Plus
6,990 บาท
6.5"
inovo I-619 Mona
6,990 บาท
6.5"
inovo I-68 Alexa Plus
7,990 บาท
6.9"
inovo I-628 Puma
5,900 บาท
6.5"
inovo I-818 Neo
4,990 บาท
5.5"
inovo I-07 Studio
4,990 บาท
5.5"
inovo I-10 EE
1,590 บาท
2.9"
inovo I-509 Apex
5,590 บาท
6"
inovo A09 Jumbo
1,990 บาท
2.6"
inovo I-69 Max
5,590 บาท
6"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2022

inovo I-618 App Pro
5,900 บาท
6.5"
inovo I-812 Silver
5,900 บาท
6.5"
inovo i-TAB 705 Apple Pro
8,990 บาท 20,546
10.5"
inovo i-TAB 705a Diva
7,990 บาท
8.5"
inovo I-99 Cat
1,590 บาท
2.9"
inovo I-98 CC Plus
1,490 บาท
2.9"
inovo I-953 Rainbow
3,990 บาท
6.5"
inovo I-813 S9
2,990 บาท
5.5"
inovo I-615 Halo
3,990 บาท
6.5"
inovo I-612 Smart
3,990 บาท
6.5"
inovo I-05 Melon Plus
2,990 บาท
6"
inovo I-06 Wivo
2,990 บาท
6"
inovo I-03 WIWI Plus
2,590 บาท
5.5"
inovo I-02 Super
2,990 บาท
6"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2013

inovo iTAB705a 3G Robot
4,590 บาท
"
inovo iTAB704 WoW
3,590 บาท
"
inovo iTAB704a
3,590 บาท
"
inovo iTAB703a
1,990 บาท
"
inovo I-3002W
3,990 บาท
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2012

inovo iTAB7
5,990 บาท
"
inovo i05
7,590 บาท
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2010

inovo i530c
1,990 บาท
"
inovo i109b
ไม่ระบุราคา
"
inovo i228
ไม่ระบุราคา
"
inovo i730
ไม่ระบุราคา
"
inovo i001
1,790 บาท
"
inovo i3291b
ไม่ระบุราคา
"
inovo i118
ไม่ระบุราคา
"
inovo i109
ไม่ระบุราคา
"
inovo I-M3001
ไม่ระบุราคา
"
inovo i106
3,990 บาท
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2009

inovo i-T3002
3,990 บาท
"
inovo i-T2001
2,990 บาท
"
inovo i3267a
3,590 บาท
"
inovo i3003
3,290 บาท
"
inovo i2608n
2,990 บาท
"
inovo i2004
1,990 บาท
"
inovo S2
3,990 บาท
"
inovo i550
2,990 บาท
"
inovo i338
2,990 บาท
"
inovo i3291
3,990 บาท
"
inovo i3291BL
1,990 บาท
"
inovo i3290
2,990 บาท
"
inovo i3289
2,990 บาท
"
inovo i2402
1,990 บาท
"
inovo i2007
1,590 บาท
"
inovo i2003
1,990 บาท
"
inovo i530 classic
2,990 บาท
"
inovo i2626
2,990 บาท
"
inovo i2401
ไม่ระบุราคา
"