เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ Vivo - วีโว่ รุ่นเปิดตัวปี 2019

6.7"
 - X27 Pro
6.53"
 - S1
S1
6.39"
 - X27
X27
6.22"
 - Y91C
6.41"
 - iQOO

6.53"
 - V15
6.39"
 - V15 Pro
6.26"
 - Y89
Y89
6.22"
 - Y91
Y91

โทรศัพท์มือถือ Vivo - วีโว่ รุ่นเปิดตัวปี 2018

6.22"
 - Y93 (India)
6.2"
 - Y93s
6.22"
 - Y91i
6.26"
 - Z1 Lite

6.22"
 - Y95
6.22"
 - Y81i
6.2"
 - Y93
Y93
6.3"
 - Z3
Z3
6.3"
 - Z3i
Z3i

6"
 - Y71i
6.41"
 - X23
X23
6.41"
 - V11
6.3"
 - V11i
6.22"
 - Y81

6.26"
 - Z1i
Z1i
6.59"
 - NEX A
6.59"
 - NEX S
6.22"
 - Y83
Y83
6.26"
 - Z1
Z1

6.28"
 - X21i
6"
 - Y71
Y71
6.22"
 - Y85
6.28"
 - X21 UD

6.43"
 - X20 Plus UD
5.5"
 - Y65