เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ Vivo - วีโว่ รุ่นเปิดตัวปี 2019

6.44"
 - V17 Pro
6.38"
 - Z1x
Z1x
6.89"
 - NEX 3 5G
6.38"
 - V17 Neo
6.41"
 - iQOO Pro 5G

6.38"
 - Z5
Z5
6.38"
 - iQOO Neo
6.22"
 - Y90
Y90
6.35"
 - Y12
6.38"
 - S1

6.53"
 - Z1 Pro
6.53"
 - Z5x
Z5x
6.35"
 - Y3
Y3
6.22"
 - Y93
6.39"
 - S1 Pro

6.26"
 - Z3x
Z3x
6.35"
 - Y17
6.7"
 - X27 Pro
6.39"
 - X27
X27
6.22"
 - Y91C

6.41"
 - iQOO
6.53"
 - V15
6.39"
 - V15 Pro
6.26"
 - Y89
Y89
6.22"
 - Y91
Y91

โทรศัพท์มือถือ Vivo - วีโว่ รุ่นเปิดตัวปี 2018

6.2"
 - Y93s
6.22"
 - Y91i
6.26"
 - Z1 Lite
6.22"
 - Y95

6.22"
 - Y81i
6.3"
 - Z3
Z3
6.3"
 - Z3i
Z3i
6"
 - Y71i
6.41"
 - X23
X23

6.41"
 - V11
6.3"
 - V11i
6.22"
 - Y81
6.26"
 - Z1i
Z1i
6.59"
 - NEX A

6.59"
 - NEX S
6.22"
 - Y83
Y83
6.26"
 - Z1
Z1
6.28"
 - X21i
6"
 - Y71
Y71

6.22"
 - Y85
6.28"
 - X21 UD
6.43"
 - X20 Plus UD
5.5"
 - Y65