เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ nubia - นูเบีย รุ่นเปิดตัวปี 2018

6.26"
 - X
X
6"
 - Z18
Z18
5.7"
 - Z18 mini

6.01"
 - V18
V18
6.01"
 - N3
N3

โทรศัพท์มือถือ nubia - นูเบีย รุ่นเปิดตัวปี 2017

5.73"
 - Z17s
5"
 - Z9 mini
5.5"
 - Z17 lite
5.5"
 - M2 Play

5.5"
 - Z17
Z17
5.5"
 - N1 lite
5.2"
 - Z17 mini
5.5"
 - N2
5.5"
 - M2 Lite

5.5"
 - M2
M2