เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ Vivo - วีโว่ รุ่นเปิดตัวปี 2018

6.2"
 - Y93s
6.22"
 - Y91i
6.26"
 - Z1 Lite
6.22"
 - Y95

6.22"
 - Y81i
6.2"
 - Y93
Y93
6.3"
 - Z3
Z3
6.3"
 - Z3i
Z3i
6"
 - Y71i

6.41"
 - X23
X23
6.41"
 - V11
6.3"
 - V11i
6.22"
 - Y81
6.26"
 - Z1i
Z1i

6.59"
 - NEX A
6.59"
 - NEX S
6.22"
 - Y83
Y83
6.26"
 - Z1
Z1
6.28"
 - X21i

6"
 - Y71
Y71
6.22"
 - Y85
6.28"
 - X21 UD
6.43"
 - X20 Plus UD

5.5"
 - Y65

โทรศัพท์มือถือ Vivo - วีโว่ รุ่นเปิดตัวปี 2017

5.99"
 - Y79
Y79
6.43"
 - X20 Plus
6.01"
 - X20
X20
5.99"
 - V7+
5.7"
 - V7

5.5"
 - Y69
Y69
5.85"
 - X9s Plus
5.5"
 - X9s
X9s
5.5"
 - X9L
X9L
5.5"
 - V5s

5.5"
 - Y66
Y66
4.5"
 - Y25
Y25
5"
 - Y53
Y53
5.2"
 - Y55s
5.5"
 - V5 Lite

5.5"
 - V5 Plus