แบรนด์แนะนำ
ดูทั้งหมด

มือถือเปิดตัวล่าสุด

2012
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2002

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2012

VERTU Constellation Black Neon
297,000 บาท
"
VERTU Constellation Quest Ferrari
ไม่ระบุราคา
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2010

VERTU Constellation Quest
262,500 บาท
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2009

VERTU Constellation Ayxta
297,500 บาท
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2007

VERTU Ascent Ti
230,000 บาท
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2006

VERTU Constellation Polished Stainless
ไม่ระบุราคา
"
"
VERTU Ascent Racetrack
ไม่ระบุราคา
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2005

VERTU Ascent Motor Sport
225,000 บาท
"
VERTU Ascent Ascent Pink
225,000 บาท
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2004

VERTU Ascent
171,500 บาท
"

มือถือเปิดตัว ประจำปี 2002

VERTU Classic
768,000 บาท
"