แบรนด์แนะนำ
ดูทั้งหมด

แท็บเล็ตรุ่นเปิดตัวปี 2013

0"
 - Novo 10 Hero 2
6,990 บาท
0"
 - Novo 9 Spark
8,290 บาท
0"
 - Novo 8 Dream
4,990 บาท
0"
 - Novo 8 Discover
4,990 บาท
0"
 - Novo 7 Venus
4,990 บาท
0"
 - Novo 7 Rainbow
2,100 บาท
0"
 - Novo 7 Crystal 2
3,490 บาท
0"
 - Novo10 Hero
7,990 บาท
0"
 - Novo 7 Crystal
5,490 บาท
0"
 - Novo 7 Aurora II
5,399 บาท
0"
 - Novo 7 Elf II
4,990 บาท
0"
 - Novo 7 Flame
6,790 บาท
0"
 - Novo 7 Mars
3,990 บาท