แบรนด์แนะนำ
ดูทั้งหมด

แท็บเล็ตรุ่นเปิดตัวปี 2012

0"
 - GPad 10.0 EXcellent II
9,999 บาท
0"
 - GPad 10.0 Explorer I slim
7,990 บาท
0"
 - 10.0 EXplorer I
6,990 บาท
0"
 - GPad EXplorer II
3,990 บาท
0"
 - G-Pad 7.0 Extreme III
4,990 บาท
0"
 - G-Pad 8.0 Extreme II
5,990 บาท
0"
 - G-Pad Explorer IV
3,490 บาท
0"
 - G-Pad Explorer III
3,490 บาท
0"
 - G-Pad 10.0 Excellent II
8,900 บาท
0"
 - G-Pad Explorer V
3,490 บาท
0"
 - Gpad Extreme 10.0
7,900 บาท
0"
 - GPad EXplorer I
4,990 บาท
0"
 - Gpad Extreme 7.0
5,990 บาท

แท็บเล็ตรุ่นเปิดตัวปี 2011

0"
 - Gpad Extreme 8.0
4,990 บาท
0"
 - G-Pad
10,800 บาท