แบรนด์แนะนำ
ดูทั้งหมด

แท็บเล็ตรุ่นเปิดตัวปี 2014

0"
 - i-Tab Fun (7009)
4,890 บาท
0"
 - i-TAB DTV
4,890 บาท

แท็บเล็ตรุ่นเปิดตัวปี 2013

0"
 - i-note WiFi 1.1
3,990 บาท
0"
 - i-note 3
5,490 บาท
0"
 - i-note WiFi 2
3,590 บาท
0"
 - i-note WiFi 3
5,190 บาท
0"
 - i-note 2
5,990 บาท

แท็บเล็ตรุ่นเปิดตัวปี 2012

0"
 - i-note Wi-Fi 9
4,990 บาท
0"
 - i-note Wi-Fi
3,990 บาท
0"
 - i-note S
8,990 บาท

แท็บเล็ตรุ่นเปิดตัวปี 2011

0"
 - i-note Lite
7,990 บาท

แท็บเล็ตรุ่นเปิดตัวปี 2010

0"
 - i-note Android Tablet
13,900 บาท