เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ OPPO - ออปโป้ รุ่นเปิดตัวปี 2018

6.2"
 - A3s
A3s
6.2"
 - A5
A5
6.42"
 - Find X
6.28"
 - R15 Pro

6.2"
 - A3
A3
6.28"
 - R15
R15
5.2"
 - A71 (2018)

6"
 - A73
A73
5.7"
 - A83

โทรศัพท์มือถือ OPPO - ออปโป้ รุ่นเปิดตัวปี 2017

6"
 - A75s
6"
 - A75
A75
6.01"
 - A79
A79
6.43"
 - R11s Plus

6.01"
 - R11s
6"
 - F5
5.2"
 - A71

5.5"
 - R11
R11
5.5"
 - A77
5.5"
 - F3
F3
5.2"
 - A57
6"
 - F3 Plus

5.5"
 - R9s
\